dự án lancaster luminaire
vị trí lancaster luminaire
chung cư lancaster luminaire
lien ket
Trạng Thái:
Sắp mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
1
Số Tầng:
27
Số Căn:
252
Quy Mô:
6056 m²
Khoảng Giá:
45 - 50tr /m2
Ngày hoàn thành:
2023
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Nội thất liền tường
Mật độ xây dựng:
53%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1 Số tầng:27
Quy mô:6056 Mật độ xây dựng:53%
Số căn:252 Ngày hoàn thành:2023
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Nội thất liền tường
Giá:45 - 50tr /m2
Nhà thầu: Chưa rõ
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1
Số tầng:27
Quy mô:6056 m²
Mật độ xây dựng:53%
Số căn:252
Ngày hoàn thành:2023
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Nội thất liền tường
Giá:45 - 50tr /m2
2