bán dự án sunshine golden river ciputra 12
bán dự án sunshine golden river ciputra 15
bán dự án sunshine golden river ciputra 2
bán dự án sunshine golden river ciputra 4
bán dự án sunshine golden river ciputra 1
bán dự án sunshine golden river ciputra 3
bán dự án sunshine golden river ciputra 6
bán dự án sunshine golden river ciputra 5
bán dự án sunshine golden river ciputra 11
bán dự án sunshine golden river ciputra 10
bán dự án sunshine golden river ciputra 9
bán dự án sunshine golden river ciputra 8
bán dự án sunshine golden river ciputra 14
bán dự án sunshine golden river ciputra 13
bán dự án sunshine golden river ciputra 7
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
1
Số Tầng:
35
Số Căn:
216
Quy Mô:
9004 m2
Khoảng Giá:
56 - 60tr / m2
Ngày hoàn thành:
2022
Ngân hàng hỗ trợ:
HD Bank
Độ hoàn hiện:
Nội thất liền tường
Mật độ xây dựng:
45%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:35
Quy mô:9004 m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn:216 Ngày hoàn thành:2022
Ngân hàng hỗ trợ:HD Bank Bàn giao:Nội thất liền tường
Giá:56 - 60tr / m2
Nhà thầu: SCG
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:35
Quy mô:9004 m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn:216
Ngày hoàn thành:2022
Ngân hàng hỗ trợ:HD Bank
Bàn giao:Nội thất liền tường
Giá:56 - 60tr / m2