apec diamond park lang son
apec lạng sơn 2
apec lạng sơn 3
apec lạng sơn 4
apec lạng sơn 1
bán APEC diamond park lạng sơn 1
bán APEC diamond park lạng sơn 4
bán APEC diamond park lạng sơn 3
bán APEC diamond park lạng sơn 2
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Shophouse
Số Block:
8
Số Tầng:
4 - 7
Số Căn:
229
Quy Mô:
5.5 ha
Khoảng Giá:
Từ 4 tỷ - 17 tỷ
Ngày hoàn thành:
2021
Ngân hàng hỗ trợ:
VP Bank
Độ hoàn hiện:
Mặt ngoài
Mật độ xây dựng:
73%
APEC - Công ty CP Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương APEC - Công ty CP Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương
Loại: Shophouse Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8 Số tầng:4 - 7
Quy mô:5.5 ha Mật độ xây dựng:73%
Số căn:229 Ngày hoàn thành:2021
Ngân hàng hỗ trợ:VP Bank Bàn giao:Mặt ngoài
Giá:Từ 4 tỷ - 17 tỷ
Nhà thầu:
APEC - Công ty CP Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương APEC - Công ty CP Đầu Tư Châu Á - Thái Bình Dương
Loại: Shophouse
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8
Số tầng:4 - 7
Quy mô:5.5 ha
Mật độ xây dựng:73%
Số căn:229
Ngày hoàn thành:2021
Ngân hàng hỗ trợ:VP Bank
Bàn giao:Mặt ngoài
Giá:Từ 4 tỷ - 17 tỷ