dự án brg grand plaza láng hạ 1
phối cảnh brg grand plaza láng hạ
thiết kế grand plaza láng lạ 3
thiết kế grand plaza láng lạ 4
thiết kế grand plaza láng lạ 2
thiết kế grand plaza láng lạ 1
dự án brg grand plaza láng hạ 5
dự án brg grand plaza láng hạ 6
dự án brg grand plaza láng hạ 10
dự án brg grand plaza láng hạ 16
dự án brg grand plaza láng hạ 29
dự án brg grand plaza láng hạ 4
dự án brg grand plaza láng hạ 21
dự án brg grand plaza láng hạ 7
dự án brg grand plaza láng hạ 22
dự án brg grand plaza láng hạ 23
dự án brg grand plaza láng hạ 27
dự án brg grand plaza láng hạ 25
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
2
Số Tầng:
19
Số Căn:
128
Quy Mô:
8152 m2
Khoảng Giá:
Từ 5 tỷ
Ngày hoàn thành:
Quý 3, 2021
Ngân hàng hỗ trợ:
SEA Bank
Độ hoàn hiện:
Đồ cơ bản
Mật độ xây dựng:
70
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:19
Quy mô:8152 m2 Mật độ xây dựng:70
Số căn:128 Ngày hoàn thành:Quý 3, 2021
Ngân hàng hỗ trợ:SEA Bank Bàn giao:Đồ cơ bản
Giá:Từ 5 tỷ
Nhà thầu: Posco E&C
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:19
Quy mô:8152 m2
Mật độ xây dựng:70
Số căn:128
Ngày hoàn thành:Quý 3, 2021
Ngân hàng hỗ trợ:SEA Bank
Bàn giao:Đồ cơ bản
Giá:Từ 5 tỷ