bán dự án discovery central 67 trần phú 9
bán chung cư 67 trần phú
bán dự án discovery central 67 trần phú 3
bán dự án discovery central 67 trần phú 4
bán dự án discovery central 67 trần phú 8
bán dự án discovery central 67 trần phú 9
bán dự án discovery central 67 trần phú 5
bán dự án discovery central 67 trần phú 6
bán dự án discovery central 67 trần phú 1
bán dự án discovery central 67 trần phú 2
bán dự án discovery central 67 trần phú 7
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
1
Số Tầng:
17
Số Căn:
192
Quy Mô:
3471 m2
Khoảng Giá:
Từ 3.8 tỷ
Ngày hoàn thành:
2021
Ngân hàng hỗ trợ:
BIDV
Độ hoàn hiện:
Đồ cơ bản
Mật độ xây dựng:
64%
Công Ty CP May Lê Trực Công Ty CP May Lê Trực
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:17
Quy mô:3471 m2 Mật độ xây dựng:64%
Số căn:192 Ngày hoàn thành:2021
Ngân hàng hỗ trợ:BIDV Bàn giao:Đồ cơ bản
Giá:Từ 3.8 tỷ
Nhà thầu: Hòa Bình
Công Ty CP May Lê Trực Công Ty CP May Lê Trực
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:17
Quy mô:3471 m2
Mật độ xây dựng:64%
Số căn:192
Ngày hoàn thành:2021
Ngân hàng hỗ trợ:BIDV
Bàn giao:Đồ cơ bản
Giá:Từ 3.8 tỷ