can ho chung cu hdi tower
chung cu tay ho residence 1
chung cu tay ho residence 2
chung cu tay ho residence 3
chung cu tay ho residence 4
chung cu tay ho residence 5
chung cu tay ho residence 6
chung cu tay ho residence 7
chung cu tay ho residence
anh thuc te can ho HDI Tower 1
anh thuc te can ho HDI Tower 2
anh thuc te can ho HDI Tower 3
anh thuc te can ho HDI Tower 4
anh thuc te can ho HDI Tower 5
anh thuc te can ho HDI Tower 6
anh thuc te can ho HDI Tower 7
Trạng Thái:
Đã bàn giao
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
1
Số Tầng:
19
Số Căn:
112
Quy Mô:
1993
Khoảng Giá:
80 - 90tr / m2
Ngày hoàn thành:
Quý III / 2020
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Mật độ xây dựng:
45
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Số 7 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Số 7
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1 Số tầng:19
Quy mô:1993 Mật độ xây dựng:45
Số căn:112 Ngày hoàn thành:Quý III / 2020
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:
Giá:80 - 90tr / m2
Nhà thầu:
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Số 7 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà Số 7
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1
Số tầng:19
Quy mô:1993
Mật độ xây dựng:45
Số căn:112
Ngày hoàn thành:Quý III / 2020
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:
Giá:80 - 90tr / m2