dự án heritage west lake 1
ban chung cu heritage west lake 8
ban chung cu heritage west lake 2
ban chung cu heritage west lake 9
ban chung cu heritage west lake 6
ban chung cu heritage west lake 5
ban chung cu heritage west lake 7
ban chung cu heritage west lake 4
ban chung cu heritage west lake 3
bán heritage west lake 2
ban chung cu heritage west lake 1
bán heritage west lake 4
bán heritage west lake 1
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
3
Số Tầng:
25
Số Căn:
176
Quy Mô:
8970 m2
Khoảng Giá:
Từ 8.2 tỷ
Ngày hoàn thành:
2024
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Cao Cấp
Mật độ xây dựng:
Chưa rõ
Công Ty Tập Đoàn CapitaLand Công Ty Tập Đoàn CapitaLand
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:8970 m2 Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:176 Ngày hoàn thành:2024
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Từ 8.2 tỷ
Nhà thầu: Hòa Bình
Công Ty Tập Đoàn CapitaLand Công Ty Tập Đoàn CapitaLand
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:8970 m2
Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:176
Ngày hoàn thành:2024
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Từ 8.2 tỷ