dự án lancaster luminaire đường láng
lancaster luminaire project on sale 4
lancaster luminaire project on sale 9
lancaster luminaire project on sale 3
lancaster luminaire project on sale 1
lancaster luminaire project on sale 10
vị trí lancaster luminaire
lancaster luminaire facade
lancaster luminaire project on sale 7
lancaster luminaire project on sale 2
lancaster mega mall
lancaster luminaire project on sale 8
lancaster luminaire project on sale 2
lancaster luminaire project on sale 12
lancaster luminaire project on sale 1
view 1
view 3
view 6
M04. Luminaire 210519 1
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
TTG
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
1
Số Tầng:
27
Số Căn:
252
Quy Mô:
6056
Khoảng Giá:
75 - 80tr /m2
Ngày hoàn thành:
2023
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Cao cấp
Mật độ xây dựng:
53%
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:27
Quy mô:6056 Mật độ xây dựng:53%
Số căn:252 Ngày hoàn thành:2023
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Cao cấp
Giá:75 - 80tr /m2
Nhà thầu: Coteccons
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:27
Quy mô:6056
Mật độ xây dựng:53%
Số căn:252
Ngày hoàn thành:2023
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Cao cấp
Giá:75 - 80tr /m2