ban penthouse sunshine riverside 1
ban penthouse sunshine riverside 6
ban penthouse sunshine riverside 8
ban penthouse sunshine riverside 9
ban penthouse sunshine riverside 10
ban penthouse sunshine riverside 2
ban penthouse sunshine riverside 3
ban penthouse sunshine riverside 7
ban penthouse sunshine riverside 4
ban penthouse sunshine riverside 5
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
3
Số Tầng:
33
Số Căn:
8
Quy Mô:
1.2 ha
Khoảng Giá:
Từ 13.5 tỷ
Ngày hoàn thành:
2021
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Nội thất liền tường
Mật độ xây dựng:
50%
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:33
Quy mô:1.2 ha Mật độ xây dựng:50%
Số căn:8 Ngày hoàn thành:2021
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:Nội thất liền tường
Giá:Từ 13.5 tỷ
Nhà thầu: ADG Holdings
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:33
Quy mô:1.2 ha
Mật độ xây dựng:50%
Số căn:8
Ngày hoàn thành:2021
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:Nội thất liền tường
Giá:Từ 13.5 tỷ