PHAN KHU DEM
tnr đắc đoa gia lai 1
tnr đắc đoa gia lai 2
phân lô tnr đắk đoa
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
TNR
Loại Hình:
Shophouse
Số Block:
6
Số Tầng:
Số Căn:
379
Quy Mô:
128 ha
Khoảng Giá:
Từ 1.7 tỷ
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Mật độ xây dựng:
56
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản TNR Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản TNR
Loại: Shophouse Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6 Số tầng:
Quy mô:128 ha Mật độ xây dựng:56
Số căn:379 Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:
Giá:Từ 1.7 tỷ
Nhà thầu:
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản TNR Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản TNR
Loại: Shophouse
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6
Số tầng:
Quy mô:128 ha
Mật độ xây dựng:56
Số căn:379
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:
Giá:Từ 1.7 tỷ