ban vincom shophouse diamond legacy 2
ban vincom shophouse diamond legacy 1
ban vincom shophouse vinh 1
ban vincom shophouse vinh 2
ban vincom shophouse vinh 2
ban vincom shophouse vinh 3
ban vincom shophouse vinh 3
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Biệt thự
Số Block:
Số Tầng:
4
Số Căn:
400
Quy Mô:
5 ha
Khoảng Giá:
Dự kiến
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Mặt ngoài
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:5 ha Mật độ xây dựng:
Số căn:400 Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Mặt ngoài
Giá:Dự kiến
Nhà thầu: Chưa rõ
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:5 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn:400
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Mặt ngoài
Giá:Dự kiến