bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 1
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 9
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 2
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 7
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 8
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 3
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 4
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 5
bán dự án vincom thái hòa shophouse nghệ an 6
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Shophouse
Số Block:
3
Số Tầng:
4
Số Căn:
75
Quy Mô:
1.9 ha
Khoảng Giá:
Từ 4 tỷ
Ngày hoàn thành:
2022
Ngân hàng hỗ trợ:
Techcombank
Độ hoàn hiện:
Mặt ngoài
Mật độ xây dựng:
Chưa rõ
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Shophouse Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:4
Quy mô:1.9 ha Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:75 Ngày hoàn thành:2022
Ngân hàng hỗ trợ:Techcombank Bàn giao:Mặt ngoài
Giá:Từ 4 tỷ
Nhà thầu: Chưa rõ
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Shophouse
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:4
Quy mô:1.9 ha
Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:75
Ngày hoàn thành:2022
Ngân hàng hỗ trợ:Techcombank
Bàn giao:Mặt ngoài
Giá:Từ 4 tỷ