ban the summit 216 tran duy hung 3
du an the summit tran duy hung
ban the summit 216 tran duy hung 2
ban the summit 216 tran duy hung 4
ban the summit 216 tran duy hung 3
ban the summit 216 tran duy hung 1
Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ
Số Block:
1
Số Tầng:
35
Số Căn:
288
Quy Mô:
2,373 m2
Khoảng Giá:
Từ 6 tỷ
Ngày hoàn thành:
2022
Ngân hàng hỗ trợ:
PV Bank
Độ hoàn hiện:
Cơ bản
Mật độ xây dựng:
50%
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Bất Động Sản DLC Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Bất Động Sản DLC
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:35
Quy mô:2,373 m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn:288 Ngày hoàn thành:2022
Ngân hàng hỗ trợ:PV Bank Bàn giao:Cơ bản
Giá:Từ 6 tỷ
Nhà thầu: IBS
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Bất Động Sản DLC Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Bất Động Sản DLC
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:35
Quy mô:2,373 m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn:288
Ngày hoàn thành:2022
Ngân hàng hỗ trợ:PV Bank
Bàn giao:Cơ bản
Giá:Từ 6 tỷ